GENERAL MANAGER UNPAID – APRIL 2019 tot heden

Unpaid is een legal-tech bedrijf dat werd opgericht in 2016. Het heeft als doel bedrijven op een snelle, efficiënte, transparante en goedkope manier te helpen bij het innen van onbetwiste en onbetaalde facturen. Bovendien krijg je bij Unpaid 100% van de hoofdsom en het volledige voorschot terugbetaald. Er is dus echt geen enkele reden meer om die onbetaalde facturen niet actief te gaan innen.

Cronos Groep

I was asked by Cronos to help them develop a business case in the context of an M&A file. To do this, the specific market was first analyzed and then I developed a 5-year business plan on the basis of which the customer could decide whether or not to it was an interesting deal.