GENERAL MANAGER UNPAID – APRIL 2019 tot heden

Unpaid is een legal-tech bedrijf dat werd opgericht in 2016. Het heeft als doel bedrijven op een snelle, efficiënte, transparante en goedkope manier te helpen bij het innen van onbetwiste en onbetaalde facturen. Bovendien krijg je bij Unpaid 100% van de hoofdsom en het volledige voorschot terugbetaald. Er is dus echt geen enkele reden meer om die onbetaalde facturen niet actief te gaan innen.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER A.I. CLEVER – NOVEMBER 2018 TOT MAART 2019

Clever is een jong bedrijf gespecialiseerd in customer intelligence en customer automation.
Nadat het bedrijf zich heeft losgemaakt van onder de vleugels van Profacts had het nood aan een professionalisering van een aantal trajecten. Mijn opdracht is dan ook om het bedrijf een boost te geven op het vlak van marketing, operationele processen en sales.

M&A dossier Cronos – augustus 2018

Ik werd door Cronos gevraagd om hen te helpen bij het ontwikkelen van een business case in het kader van een M&A dossier. Om dit te doen werd eerst de specifieke markt geanalyseerd om vervolgens een 5 jaren businessplan te ontwikkelen op basis waarvan de klant kan bepalen of het al dan niet een interessante deal was.