GENERAL MANAGER UNPAID – APRIL 2019 tot heden

Unpaid is een legal-tech bedrijf dat werd opgericht in 2016. Het heeft als doel bedrijven op een snelle, efficiënte, transparante en goedkope manier te helpen bij het innen van onbetwiste en onbetaalde facturen. Bovendien krijg je bij Unpaid 100% van de hoofdsom en het volledige voorschot terugbetaald. Er is dus echt geen enkele reden meer om die onbetaalde facturen niet actief te gaan innen.