M&A dossier Cronos – augustus 2018

Ik werd door Cronos gevraagd om hen te helpen bij het ontwikkelen van een business case in het kader van een M&A dossier. Om dit te doen werd eerst de specifieke markt geanalyseerd om vervolgens een 5 jaren businessplan te ontwikkelen op basis waarvan de klant kan bepalen of het al dan niet een interessante deal was.